You are here: Home > Bez kategorii > Typy przemian chemicznych

Typy przemian chemicznych

Niezliczoną mnogość przemian, czyli reakcji chemicznych, można zaszeregować do trzech głównych typów.

– 1. Do typu pierwszego zalicza się reakcje, w których dwie lub kilka substancji, łącząc się z sobą, tworzą produkt o własnościach całkowicie odmiennych od substancji wyjściowych. Reakcję taką można przedstawić za pomocą schematu: A + B > AB.

Jako konkretne przykłady takich reakcji mogą służyć: spalanie węgla, rdzewienie żelaza itp. Noszą one nazwę reakcji łączenia lub syntezy.

– 2. Przemiany chemiczne, w których, przeciwnie, jedna substancja rozpada się na dwie lub kilka substancji prostszych, nazywają się reakcjami rozpadu lub analizy: AB > A + B.

Należą tu: rozkład wody na tlen i wodór pod wpływem prądu elektrycznego, rozpad wapienia (węglanu wapniowego) na tlenek wapniowy i dwutlenek węgla podczas ogrzewania i in.

– 3. Reakcje wymiany polegają na tym, że na substancję złożoną z dwu lub więcej składników prostszych działa się inną substancją, która uwalnia jeden ze składników substancji pierwszej, a sama wchodzi na jego miejsce: AB + 0 > B + AC.

Typowym przykładem takich reakcji jest rugowanie wodoru z kwasów przez niektóre metale (np. cynk). Obok tych reakcji wymiany pojedynczej można jeszcze wyróżnić reakcje wymiany podwójnej, które tym się różnią od poprzednich, że tu dwie substancje złożone wymieniają pomiędzy sobą po jednym składniku: AB + DC s- AD -j- BC.

Leave a Reply