Luki układu okresowego. Pierwiastki transuranowe cz. III

Najtrwalszy z ośmiu znanych izotopów berkelu, 2/‘7Bk, ma okres pół- trwania około 7000 lat, podczas gdy okres półtrwania najtrwalszego spośród 11 izotopów kalifornu, 2:jlCf, wynosi 660 lat.

[…]

Izotopy cz. III

Innego dowodu na istnienie izotopów u pierwiastków niepromienio- twórczych dostarczyły badania J. J. Thomsona (1913) nad tzw. promieniami anodowymi. Promienie te, wykryte przez Goldsteina (1886), powstają w rurce próżniowej po przyłożeniu do niej napięcia elektrycznego i biegną w kierunku od anody ku katodzie. Jeśli w tej ostatniej przewierci się szereg wąskich otworów, promienie anodowe przenikają do przestrzeni poza katodą, gdzie mogą być poddane badaniom (rys. 79). Są one niewidoczne dla oka, mają nieznaczną tylko zdolność przenikania przez materię, zaczerniają kliszę fotograficzną.

[…]

Fazy. Stany skupienia cz. II

Jak wiadomo, można napotkać stany przejściowe pomiędzy stałym i ciekłym (np. szkło w wyższej temperaturze). Podział substancji na stałe i ciekłe na podstawie powyższego kryterium mechanicznego nie jest więc ścisły.

[…]

Energia, wydzielająca się podczas przemian promieniotwórczych

Ramsay ze współpracownikami zdołali wyodrębnić radon i oznaczyć szereg jego własności fizycznych (por. tabl. 32). Badacze ci stwierdzili też, że gaz ten pod względem chemicznym jest zupełnie bierny i opiera się działaniu nawet najenergiczniejszyeh czynników. Radon powinien więc być zaliczony do rodziny helowców.

[…]

Dysocjacja elektrolityczna. Stopień dysocjacji cz. II

Jak tego dowodzi zbadanie pierwotnych produktów elektrolizy, w kwasach jako kationy występują atomy wodoru, a w zasadach i solach — atomy metali, jako aniony zaś w kwasach i solach — reszty kwasowe, a w zasadach — grupy wodorotlenowe, OH. W najprostszym przypadku cząsteczka elektrolitu rozpada się na dwa jony o ładunkach przeciwnych co do znaku, lecz równych co do wartości liczbowej. Takim elektrolitem jest np. NaCl, dający jeden kation Na i jeden anion Cl o równych liczbowo ładunkach elektrycznych. Takie natomiast elektrolity, jak CaClj, rozpadają się na jon dodatni Ca i dwa aniony Cl, takie same, jak powstałe z NaCl. Ponieważ. zaś suma algebraiczna wszystkich ładunków musi być równa zeru, wynika stąd, że dodatni ładunek jonu Ca jest liczbowo dwukrotnie większy od ujemnego ładunku jonu Cl, a tym samym i od dodatniego ładunku jonu Na. W podobny sposób można stwierdzić, że ładunek jonu SO4 jest dwukrotnie większy od ładunku jonu Cl itd. Dla zaznaczenia znaku i wielkości ładunku jonów umieszcza się z prawej strony u góry odnośnego symbolu znak (+) lub ( ), poprzedzony odpowiednią liczbą. Można też zastąpić znak (+) kropką, znak (—) przecinkiem. Tak więc symbol NaT lub Na' oznacza nie atom, ale kation sodowy symbol Ca2+ lub Ca”

[…]

Budowa jąder atomowych. Energia jądrowa cz. II

Odkrycie pozytonów, będących odpowiednikami elektronów o przeciwnym znaku ładunku, nasunęło myśl o istnieniu analogicznych odpowiedników protonów, tzw. antyprotonów, czyli cząstek o masie protonu, lecz obdarzonych ładunkiem ujemnym. Cząstki takie zostały otrzymane, zresztą w małej liczbie, przez bombardowanie płytki miedzianej protonami o bardzo dużej energii (S e g r ś i współpracownicy, 1955). Są one jeszcze mniej trwałe od mezonów.

[…]

Szkolenia BHP Śląsk – najlepiej zainwestowane pieniądze

Szkolenia BHP na Śląsku to najlepiej zainwestowane pieniądze.

Szkolenia są potrzebne w firmach, żeby pracownicy przede wszystkim mieli poczucie rozwijania się na piastowanym przez siebie stanowisku oraz po to, żeby wiedzieli, jakie są prawidłowe zachowania w razie takiej lub innej sytuacji. Akurat szkolenia BHP Śląsk zapewnia wszystkie względy bezpieczeństwa i uczy poprawnych zachowań właśnie na wypadek sytuacji zagrożenia. Zawsze byłam zdania, że szkolenia BHP Śląsk są jednymi z najbardziej potrzebnych szkoleń w każdej firmie i według mnie również ci, którzy są zatrudnieni w oparciu o inne umowy powinni mieć możliwość uczestniczenia w takim szkoleniu. Może się kiedyś nawet okazać, że

szkolenia BHP Śląsk

uratuje komuś życie i może wtedy dopiero szkolenia BHP Śląsk zostanie docenione przez szersze grono odbiorców. Trudno jest mi się więc zgodzić z tymi, którzy twierdza, że tego typu szkolenia nie są w ogóle potrzebne.

Tags:

Szkolenia dla firm Warszawa – Marketing działań

Szkolenia dla firm w Warszawie to popularna usługa, więc potrzebujemy dobrego marketingu

Prowadząc szkolenia dla firm Warszawa, mamy bez dwóch zdąń ogromną konkurencja na rynku, jednak jeśli będziemy prowadzić swoje

szkolenia dla firm Warszawa

w sposób bardzo profesjonalny, nie musimy się martwić, ponieważ klientów będziemy mieć praktycznie zawsze. Musimy jednak pamiętać również o tym, że musimy do tych klientów w pierwszej kolejności dotrzeć, więc musimy zastanowić się jaka forma marketingu będzie dla nas odpowiednia dla działalności o profilu szkolenia dla firm Warszawa. Przede wszystkim musimy zastanowić się w jakich sektorach będzie nam najlepiej pozyskiwać nowych klientów, a biorąc pod uwagę moc social mediów, to bez dwóch zdań w ten sposób znajdziemy szybciej potencjalnych zainteresowanych, niż skupiając się tylko na pozycjonowaniu hasła jak szkolenia dla firm Warszawa, biorąc pod uwagę również inne pokrewne i podobne frazy.

Tags:

Ośrodek szkolenia kierowców Kraków – komfort i bezpieczeństwo

Ośrodek szkolenia kierowców w Krakowie to komfort i bezpieczeństwo.

Niektóre kursy czy szkolenia mogą wydawać się nam bardziej stresujące niż inne. Takim kursem szkoleniowym jest zdecydowanie kurs na prawo jazdy, który organizowany jest dzisiaj przez naprawdę wiele ośrodków szkolenia kierowców, jednak nie każdy jest tak samo dobry. W tak ważnych kwestiach nigdy bym nie ryzykowała ani też nie eksperymentowała, tylko od razu bym wybrała ośrodek szkolenia kierowców Kraków, jako najlepszy ośrodek tego typu, jaki znam. Nie tylko ja zresztą uważam ośrodek szkolenia kierowców Kraków za właśnie taki – wszyscy moi znajomi zgodnie potwierdzają moje słowa. Ponadto wiem, że kadra pracująca w

ośrodek szkolenia kierowców Kraków

jest naprawdę solidnie przygotowana do pracy z każdym typem człowieka i robią to zawsze bez stresu i w pełnym skupieniu, co także zaliczam na plus dla nich. Wydaje mi się, że takie eksperymentowanie z ośrodkami szkolenia kierowców nie ma sensu i że najlepszym wyborem, jakiego można dokonać, jest wybranie ośrodek szkolenia kierowców Kraków.

Tags:

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin – najlepiej dokonany wybór

Ośrodek szkolenia kierowców w Lublinie to najlepiej dokonany wybór.

Korzystanie z ośrodka szkoleniowego dla kierowców jest konieczne, jeśli chce się jeździć samochodem z ważnymi uprawnieniami. Być może sam egzamin nie należy do najłatwiejszych i do najprzyjemniejszych, gdyż egzaminatorzy słyną ze humorów, to jednak są one konieczne, trzeba się więc do nich umieć przygotować. Najpierw należy znaleźć jak najlepszy ośrodek szkolenia kierowców, taki jak ośrodek szkolenia kierowców Lublin, który osobiście będę polecać, ponieważ uważam, że jest najlepszy. Nie ma potrzeby szukać innych ośrodków, jeśli w pobliżu znajduje się ośrodek szkolenia kierowców Lublin, ponieważ mają oni najlepsze wyniki w zdawaniu egzaminu na prawo jazdy, a pozytywne opinie widniejące w Internecie jedynie potwierdzają moje pozytywne i pełne nadziei zdanie o tym ośrodku. Jestem przekonana o profesjonalizmie pracujących i szkolących tam instruktorów, ponieważ nie może być inaczej, jeśli

ośrodek szkolenia kierowców Lublin

ma takie dobre opinie o sobie.

Tags:

Tłumaczenia techniczne- co oferować klientom

Tłumaczenia techniczne Poznań i Kraków – dobry biznes

Jeżeli mamy jakieś wyższe wykształcenie techniczne, i jeśli do tego pasjonujemy się językami obcymi, to możemy pomyśleć na założeniem własnej działalności gospodarczej oferującej tłumaczenia techniczne. Być może dla wielu będzie to nietypowe zajęcie, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że tłumaczenia techniczne są w dobie naszych czasów bardzo potrzebne. Z jednej strony polscy przedsiębiorcy ściągają do kraju nowoczesne maszyny, urządzenia, linie produkcyjne i aparatury, a z drugiej strony polskie urządzenia są importowane na cały świat, a co za tym idzie tłumaczenia techniczne są potrzebne jednej, jak i drugiej grupie. Jeżeli więc będziemy się specjalizować w konkretnej dziedzinie, i jeżeli będzie to na przykład lotnictwo, robotyka, czy automatyka, to na pewno szybko znajdziemy stałych klientów, którzy każdego miesiąca będą nam podsyłać nowe zlecenia. W tej pracy nie można się nudzić, bo innowacja ciągle idzie do przodu, a tłumacze techniczny, żeby nie wypaść z obiegu muszą za nią nadążać. Jeżeli będziemy nasz biznes prowadzić w pojedynkę, to mamy dwie drogi do wyboru. Po pierwsze, możemy nawiązać stałą współpracę z jedną, lub z dwiema firmami i to właśnie dla nich możemy robić tłumaczenia techniczne. Po drugie, możemy robić tłumaczenia dla osób prywatnych. Należy jednak pamiętać, że będziemy się specjalizować w jednej dziedzinie i dobrze jest wybrać taką, w której klientów nigdy nie zabraknie.

Tłumaczenia techniczne- szeroki zakres usług

Jeżeli chcemy na co dzień zajmować się tłumaczeniami technicznymi, to musimy naszym klientom oferować pełen pakiet usług. W poprzednim akapicie poruszyliśmy temat prowadzenia takiej działalności w pojedynkę. Owszem, jest to dobre rozwiązanie, ale jeśli chcemy jeszcze bardziej się rozwinąć, to możemy założyć profesjonalne biuro tłumaczeń, które będzie się specjalizowało właśnie w tłumaczeniach technicznych na różne języki. Jak wiadomo tego typu tłumaczenia obejmują bardzo szeroki zakres usług. Jest ponad siedemdziesiąt dziedzin, które wykorzystują tłumaczenia techniczne. Wbrew pozorom nie są to tylko nauki ścisłe, ale także społeczne i humanistyczne. Tłumaczenia obejmują bowiem psychologię, filozofię, kulturę oraz religię. W związku z tak dużym zakresem logicznym jest, że w naszym biurze nie będziemy mogli zatrudnić na stałe aż tylu tłumaczy. Możemy jednak znaleźć osoby z którymi chętnie podejmiemy współpracę, i które od czasu do czasu będą wykonywać dla nas pojedyncze zlecenia. Jest to bardzo dobre rozwiązanie bowiem nigdy nie wiadomo z jakim zleceniem przyjdzie do nas klient. Raz będzie on potrzebował tłumaczenia na język francuski, innym razem na niemiecki, a jeszcze innym na bułgarski. Jeżeli chcemy oferować profesjonalne i kompleksowe usługi, to zatrudnienie kilku osób na stałe, a także znalezienie współpracowników dochodzących będzie świetnym rozwiązaniem. Zarówno klienci prywatni, jak i biznesowi bardzo lubią korzystać z usług biur, które mają tak szeroki zakres usług.

Tłumaczenia medyczne- praca na własny rachunek

Tłumaczenia medyczne (warszawa i wrocław)- studia filologiczne

Jeżeli jesteśmy studentami medycyny, to na pewno mamy już wybraną specjalizację, a jeśli do tego należymy do osób, które lubią, gdy ciągle się coś dzieje i które stale chcą się rozwijać, to możemy wybrać jeszcze jedną specjalizacją jaką są tłumaczenia medyczne. Nie każdy lekarz ma predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, bo tłumaczenia medyczne, to dosyć wymagająca gałąź tłumaczeń. Jeśli na przykład ktoś nie lubi uczyć się języków obcych i nie potrafi szybko przyswajać nowej wiedzy, to tłumaczenia medyczne zdecydowanie nie są dla niego. Jeżeli zaś student medycyny, czy nawet doświadczony lekarz od zawsze pasjonował się językami obcymi i miał łatwość do ich nauki, to zawód tłumacza medycznego może przed nim otworzyć zupełnie nowe drzwi do kariery. Należy bowiem wiedzieć, że tłumaczenia medyczne obejmują nie tylko tłumaczenia dokumentacji pacjentów, ale także książek, branżowych artykułów i wszelkich treści związanych z medycyną. Jeżeli lekarzowi uda się przetłumaczyć tekst, który potem zostanie opublikowany w branżowej prasie, to naprawdę można mówić o dużym sukcesie. Zanim jednak osiądziemy na laurach sprawdźmy co trzeba zrobić, żeby zostać tłumaczem medycznym. Po pierwsze, i chyba najważniejsze należy mieć wykształcenie medyczne, albo co najmniej około medyczne. Tłumaczami mogą zostać chirurdzy, kardiolodzy, neurolodzy i lekarze o wszystkich specjalizacjach, ale także rehabilitanci, pielęgniarki czy biochemicy. Po drugie, tłumacz medyczny musi posiadać jakieś wykształcenie lingwistyczne. Mogą to być studia magisterskie, lub jakiś certyfikat językowy.

Tłumaczenia medyczne- własna działalność

Jeżeli spełnimy warunki wyszczególnione w pierwszej części tekstu, to możemy teraz wykonywać zawód tłumacza medycznego. Pozostaje jednak zadać sobie pytanie czy dalej prowadzić praktykę lekarską i tylko po godzinach wykonywać tłumaczenia medyczne, czy też na dobre zająć się tylko i wyłącznie tłumaczeniami. Oczywiście wszystko zależy od tego co chcemy osiągnąć, ale w końcu nie po to przez pięć lat studiowaliśmy medycynę i odbywaliśmy praktyki zawodowe, żeby teraz nie wykonywać pracy lekarza. Chociaż tłumaczenia medyczne wymagają sporego poświęcenia, to naprawdę przy dobrej organizacji pracy da się pogodzić te dwa zajęcia. Jeżeli zależy nam na sporym prestiżu, to możemy na przykład zajmować się tylko tłumaczeniem tekstów publikowanych w branżowej prasie. Możemy także założyć jednoosobową działalność i bez współpracy z żadnym biurem tłumaczyć dokumentację medyczną pacjentów. Praca na własny rachunek będzie miała wiele zalet. Przede wszystkim to my sami będziemy decydowali o tym jakie i ile zleceń przyjąć, to my sami ustalimy stawki cenowe, i to my sami będziemy decydowali o godzinach pracy. Najważniejsze jest tylko to, żebyśmy czuli się spełnieni w tym zawodzie, i żebyśmy rzetelnie wykonywali powierzone nam zadania. Jeżeli dotrzymamy tych warunków, to na pewno uda nam się jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i odnieść sukces.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe- różnica

Tłumaczenia przysięgłe (Kraków i Wrocław) czy zwykłe?

Jeżeli mamy jakieś pisma do przetłumaczenia, to bardzo często zastanawiamy się do jakiego tłumacza powinniśmy się zgłosić. I tak na przykład jeżeli interesują nas tłumaczenia przysięgłe, to wszystkie dokumenty urzędowe, pisma procesowe, a także świadectwa ślubu i akta zgonu muszą być tłumaczone właśnie przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli natomiast mamy jakiekolwiek inne pismo typu list czy tekst piosenki, to nie są już nam potrzebne tłumaczenia przysięgłe tylko zwykłe. Zawód tłumacza w dobie naszych czasów jest bardzo powszechny. Nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę z tego czym dokładnie zajmuje się na przykład tłumacz przysięgły i przychodzimy do niego ze zwykłymi pismami. Jeśli nie chcemy tracić czasu i jeśli zależy nam na profesjonalnej obsłudze, to warto sprawdzić jakie są różnice wynikające z poszczególnych tłumaczeń. Na początek zajmiemy się tłumaczeniami zwykłymi. Jak wiadomo powszechność języka angielskiego, niemieckiego czy nawet francuskiego jest spora. Dzieci już w szkołach podstawowych zajmują się nauką któregoś z tych języków i jeżeli chodzi o zwykłe tłumaczenie, to może je przeprowadzić dosłownie każdy. Jeżeli na przykład dostaliśmy list od znajomego zza granicy, lub jeśli ktoś na powiedział, że w jakimś czasopiśmie anglojęzycznym jest ciekawy artykuł do przeczytania, to tego typu tłumaczenie możemy zlecić sąsiadowi, który był za granicą, studentowi filologii, lub tłumaczowi, który zajmuje się tłumaczeniami ogólnymi. W takim bowiem tłumaczeniu chodzi przede wszystkim o zachowanie sensu i ogólnej treści zdań. Jeżeli przykładowo jakiś tekst zostanie inaczej zinterpretowany, to nic złego się nie stanie. W przypadku tłumaczeń przysięgłych sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Tłumaczenia przysięgłe- na czym polega różnica

Jak już wcześniej zauważono dosyć często mylimy ze sobą dwa pojęcia jakimi są tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Jeżeli chodzi o te pierwsze, to już wiemy, że mogą być one wykonywane dosłownie przez każdego. Jeżeli zaś mamy na myśli tłumaczenia przysięgłe, to musimy wiedzieć, że będą one ważne tylko wtedy jeśli zostaną przeprowadzone przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy udostępnianą przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe dotyczą przede wszystkim dokumentów sporządzonych przez organa państwowe. Podczas, gdy zwykły tłumacz zajmuje się tłumaczeniem tradycyjnych umów, listów i tekstów, to tłumacz przysięgły przekłada na polski i odwrotnie dokumenty sporządzone przez sądy, prokuraturę czy policję. Dokumentami które tłumaczy tej specjalności fachowiec są także akta ślubu, czy też umowy kupna sprzedaży samochodów oraz wszelkiego rodzaju świadectwa. Praca tłumacza przysięgłego jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Biorąc na siebie tłumaczenie jakiegokolwiek dokumentu tłumacz poświadcza jego autentyczność i jednocześnie gwarantuje przetłumaczenie zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli na przykład klient poniósłby jakieś straty związane ze źle przetłumaczonym dokumentem, który jest sygnowany pieczęcią tłumacza przysięgłego, to mógłby pozwać go o odszkodowanie.

Tags:

Pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom – warto?

Z pewnością wielu studentów zmaga się z plagą prac zaliczeniowych, które skutecznie ujmują im czasu na sen, przyganiają na twarz zmarszczki i zmartwienia… Jednak na hasło pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom znajdziemy setki chętnych, którzy za pośrednictwem internetu pomogą nam w tej palącej kwestii.

Pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom od podstaw

Niewielu studentów ma czas, by zająć się od początku do końca swoją pracą zaliczeniową. Wielu z nich nie jest pewnych swoich umiejętności, lub wiedza pracy nie jest im do niczego potrzebna w życiu. Co jednak jeżeli trzeba się spiąć i ciężko pracować na swoje utrzymanie i dodatkowo skupiać się w stu procentach na pracy zaliczeniowej? Otóż najważniejsze jest, żeby znaleźć dobrze dobraną osobę – to połowa sukcesu. Co innego jeżeli nie chcemy przepłacić (albo głupio zaoszczędzić) i nie wyjdzie nam to co chcemy osiągnąć. Wtedy bardzo istotne jest, żeby w razie takiej sytuacji móc zawalczyć nawet o zwrot kosztów poniesionych z nieoddania w terminie pracy licencjackiej lub innego zamówienia. Ważną kwestią jest także zabezpieczenie siebie przed plagiatem – co to za sztuka skopiować cudzą pracę i zaprezentować ją komuś innemu? Niektórzy studenci szukają na internecie gotowych prac magisterskich, ale nie jest to dobre rozwiązanie. Lepiej znaleźć kogoś, kto pomoże w napisaniu takiej pracy, a nie pobierać z internetu, ponieważ każdy nauczyciel ma w domu internet i może bardzo szybko znaleźć plagiat na internecie. Na przykład rachunkowość i finanse, a także bankowość to dwa bardzo trudne kierunki na studiach. Tam pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ bardzo wielu studentów zwyczajnie nie potrafi napisać swojej pracy zaliczeniowej, bo i po co. Tam nie liczą się zdolności „pisane” ani krasomówcze, to przede wszystkim umiejętność liczenia i logicznego myślenia uczyni studenta takich kierunków doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie i nie tylko.

Pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom

Żeby można było napisać pracę zaliczeniową bez problemów, trzeba zgromadzić odpowiednie materiały, na podstawie których będzie ona tworzona. Im więcej, tym większa szansa na napisanie ciekawej i przyciągającej uwagę pracy zaliczeniowej. Nie wolno zapominać także o tym, że musi ona być zgodna przede wszystkim z wytycznymi, które określa zazwyczaj uczelnia, dotyczących wyglądu czy formatowania takich prac, ale bardzo często także wpływ na jej wygląd ma tak ze promotor, który sprawuje opiekę nad osobą piszącą taką pracę. Dlatego jeżeli chcemy podzlecić wykonanie takiej pracy, warto uprzednio skontaktować się z naszym autorem, któremu podsuniemy otrzymane wskazówki tak, aby mógł stwierdzić, że pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom dla naszej osoby nie było dla niego tylko koniecznością, ale przede wszystkim przyjemnością z tworzenia i działania dla nas i przy nas. Każdy chce w końcu, by jego praca była najlepsza.

Tags: ,