Teoria ałomistyczna. Atomy i cząsteczki

Prawa stosunków stałych i wielokrotnych prowadzą do wniosku o nieciągłej budowie materii, o ograniczonej jej podzielności. Myśl ta, wypowiedziana jeszcze w V wieku p.n.e. przez greckiego filozofa D em okryta (§ 2), została rozwinięta przez Dal tona (1803) i przez szereg badaczy późniejszych w ścisłą teorię naukową.

Read More

Reakcje analityczne tlenu i jego zastosowanie

Obecność większych ilości tlenu w mieszaninie gazowej można stwierdzić najłatwiej po jego zdolności podtrzymywania palenia. Jeśli żarzące się drewienko wprowadzić do naczynia z tlenem (lub kierować na nie strumień tlenu wypływający ze zbiornika), to zapali się ono jasnym płomieniem. Dla dokładniejszego ilościowego oznaczenia zawartości wolnego tlenu w mieszaninie używa się zwykle zasadowego roztworu piro- galolu, związku o wzorze C0H6O3, który łatwo ulega utlenieniu i wskutek tego pochłania tlen. Oznaczenie wykonywa §ię zwykle w aparacie O rs a t a, którego opis podają podręczniki chemii analitycznej.

Read More

Szkoła językowa- dla dorosłych

Szkoła językowa Katowice

od czasu do czasu nauka czegoś zupełnie innego będzie mogła okazać się zbawienia. Tym bardziej, że jak wiadomo, przybywa możliwości edukacji, a tym samym dla właściwie każdego znajdzie się coś godnego uwagi. Wiadomo, że pomimo trudności na początku, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście w momencie w którym uda nam się coś więcej zrealizować, jak i również sprawić, że mimo wszystko szkoła językowa Katowice dla właściwie każdego będzie miało szansę się idealnie sprawdzić. Należy wiedzieć że przede wszystkim ogromne znaczenie ma tutaj samo nastawienie do edukacji, a z tym jak wiadomo bywa naprawdę przeróżnie...

Read More

Szkoła językowa- dużo zajeć

Szkoła językowa Gliwice

prawda jest taka, że znajomość języka obcego jest w stanie nam się przydać właściwie w każdym miejscu i czasie. Dlatego tak ważnym jest by przynajmniej jeden język znać, ponieważ można będzie go wykorzystać o wiele szybciej niż początkowo planowaliśmy. Tak naprawdę jeśli chodzi o kwestie takie jak szkoła językowa Gliwice to wiele osób na samym początku mimo wszystko zdecydowana jest na to, by jednak mimo wszystko poczytać opinie jakie znajdują się o takiej szkole w internecie. Można będzie właśnie dzięki temu naprawdę wiele zyskać, oraz przekonać się o słuszności naszej decyzji. Wiadomo, że czasami ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jakie opinie znajdują się o szkole szkoła językowa Gliwice w internecie a i...

Read More

Szkoła językowa w Poznaniu

Szkoła językowa Poznań

czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nauka języków obcych jest obecnie o wiele bardziej prosta, niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego tez warto jest sprawdzać konkretne możliwości, by mimo wszystko mogło mieć to dla nas bardzo duże znaczenie. Śmiało można stwierdzić, że mimo wszystko właściwe podejście do samej edukacji będzie mogło mieć kluczowe znaczenie. Należy więc od samego początku zastanowić się nad tym, jak właściwie podchodziliśmy do kwestii związanej z nauką w miejscu takim jak szkoła językowa Poznań a być może uda nam się zmienić nasze podejście właśnie do tych spraw. Nie od dziś wiadomo, że każdy ma szanse na to, by się czegoś nauczyć, jednak wciąż wiele osób nie do końca jest na to zdecydowanych...

Read More

Szkoła językowa-angielski i niemiecki

Szkoła językowa Wrocław

pomimo tego, że na samym początku wiele osób jest zdania, że w ich wieku nie bardzo już można się czegoś nauczyć, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście. Dzięki temu że systematycznie będziemy uczęszczali na zajęcia, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie, jeśli chodzi o samą edukację. Przecież wiadomo, że od czasu do czasu można będzie na coś konkretnego się zdecydować, a tym samym spowodować, że zupełnie inaczej się będziemy zapatrywali na kwestie związane właśnie z edukacja jeśli chodzi o języki. Nie od dziś wiadomo, że mimo wszystko szkoła językowa Wrocław to dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla kogoś, komu naprawdę będzie się to mogło w przyszłości przydać...

Read More

Szkoła językowa-umiejętności na wagę złota

Szkoła językowa Warszawa

wiadomo, że posiadanie umiejętności komunikowania się w obcym języku może się przydać właściwie w każdym miejscu i czasie. Dlatego nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy co do tego przekonani, to jednak dość szybko można będzie zmienić swoje zdanie. Po kilku spotkaniach można będzie zauważyć, w jaki sposób przebiega u nas nauka, czego jesteśmy w stanie się nauczyć, a czego jednak nie, oraz w jaki sposób to wszystko jesteśmy w stanie wyobrazić sobie w późniejszym czasie. Przecież wiadomo, że każdy kiedyś zaczynał naukę języka obcego, co oznacza, że nawet jeśli do tej pory nie za bardzo to wszystko miało sens, to jednak obecnie można będzie zmienić swoje zdanie. Wiadomo, że szkoła językowa Warszawa ...

Read More

Prawo racjonalnych parametrów

Wszystkie istniejące lub możliwe ściany kryształów tej samej substancji w tym samym układzie współrzędnych przecinają poszczególne osie w taki sposób, że stosunki odpowiednich odcinków dla każdej osi wyrażają się liczbami wymiernymi.

Read More

Polaryzacja wiązań cz. II

Co się zaś tyczy wiązania jonowego, to w idealnej formie nie występuje ono chyba w żadnym rzeczywistym połączeniu chemicznym. Dodatni ładunek kationu oddziaływa bowiem w niejednakowy sposób na poszczególne składniki anionu: sfera elektronowa jest przyciągana, jądro natomiast odpychane. Wskutek tego anion ulega deformacji odległość pomiędzy środkami obu ładunków o przeciwnych znakach, a więc i biegunowość wiązania jest mniejsza niż w przypadku idealnym.

Read More

Pękanie jąder atomowych

Wszystkie rozpatrywane dotychczas przemiany jąder ciężkich polegają na tym, że pod działaniem odpowiednich pocisków trafione jądro nie ulega całkowitemu rozbiciu, a tylko wyrzuca z siebie cząstkę (ewen tualnie kilka cząstek) o masie niewielkiej w stosunku do masy własnej, przyłączając zarazem cząstkę atakującą. Całkowicie inny, nie spotykany dotychczas rodzaj przemian jądrowych został zaobserwowany przez Hahna i Strassmanna (1939) podczas bombardowania uranu szybkimi neutronami. Pod wpływem takiego bombardowania jądro izotopu 2” U, zawartego w naturalnym uranie w stosunku 0,7%, zostaje rozszczepione na dwa jądra lżejsze o niezbyt odległych od siebie liczbach atomowych, dających w sumie liczbę atomową uranu, np. !!(!Kr i 56Ba lub -«Sr i y,Xe. Równocześnie powstaje pewna liczba neutronów i wydzielają się bardzo duże ilości energii.

Read More

Orbita elektronu

W łatach następnych zaś znaleziono w podczerwieni dalsze serie, które powstają na skutek przeskoku elektronu na orbitę trzecią (seria Ritz-Paschena, 1908), czwartą (seria Bracketta, 1922).i piątą (seria P f u n d a, 1924) (por. rys. 36).

Read More

Nowoczesna teoria budowy atomu

Nowoczesna teoria budowy atomu zamiast poboczną liczbą kwantową k posługuje się tzw. Liczbą azymutalną l = n — k. Ma ona odmienne znaczenie niż liczba k w teorii Bohra—Sommerfelda. Wartości, jakie przyjmować może 1, ograniczone są przez nierówność:

Read More

Naturalne szeregi pierwiastków promieniotwórczych cz. II

W ten sposób powstaje szereg pierwiastków promieniotwórczych, genetycznie ze sobą związanych. Dotychczas stwierdzono istnienie trzech takich szeregów naturalnych piewiastków promieniotwórczych: urano- wo-radowego, torowego i aktynowego. Zestawione są one w tablicach 25—27. .

Read More

Metoda chromatograficzna

Rozmaita chłonność adsorbentów względem różnych substancji rozpuszczonych została wykorzystana do rozdzielania mieszanin na składniki tzw. metodą chromatograficzną. Polega ona na przepuszczaniu roztworu badanego przez kolumnę wypełnioną takimi adsorbentami, jak rozdrobniony dwutlenek krzemu, tlenek glinowy, węglan wapniowy itp. Na skutek różnej zdolności chłonnej tych substancji względem substancji w roztworze te ostatnie osadzają się na adsorbencie w kolejnych warstwach, które następnie mogą być od siebie oddzielone.

Read More