You are here: Home >Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Teoria ałomistyczna. Atomy i cząsteczki

Prawa stosunków stałych i wielokrotnych prowadzą do wniosku o nieciągłej budowie materii, o ograniczonej jej podzielności. Myśl ta, wypowiedziana jeszcze w V wieku p.n.e. przez greckiego filozofa D em okryta (§ 2), została rozwinięta przez Dal tona (1803) i przez szereg badaczy późniejszych w ścisłą teorię naukową.

Reakcje analityczne tlenu i jego zastosowanie

Obecność większych ilości tlenu w mieszaninie gazowej można stwierdzić najłatwiej po jego zdolności podtrzymywania palenia. Jeśli żarzące się drewienko wprowadzić do naczynia z tlenem (lub kierować na nie strumień tlenu wypływający ze zbiornika), to zapali się ono jasnym płomieniem. Dla dokładniejszego ilościowego oznaczenia zawartości wolnego tlenu w mieszaninie używa się zwykle zasadowego roztworu piro- galolu, […]

Szkoła językowa- dla dorosłych

Szkoła językowa Katowice od czasu do czasu nauka czegoś zupełnie innego będzie mogła okazać się zbawienia. Tym bardziej, że jak wiadomo, przybywa możliwości edukacji, a tym samym dla właściwie każdego znajdzie się coś godnego uwagi. Wiadomo, że pomimo trudności na początku, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście w momencie w którym uda nam […]

Szkoła językowa- dużo zajeć

Szkoła językowa Gliwice prawda jest taka, że znajomość języka obcego jest w stanie nam się przydać właściwie w każdym miejscu i czasie. Dlatego tak ważnym jest by przynajmniej jeden język znać, ponieważ można będzie go wykorzystać o wiele szybciej niż początkowo planowaliśmy. Tak naprawdę jeśli chodzi o kwestie takie jak szkoła językowa Gliwice to wiele […]

Szkoła językowa w Poznaniu

Szkoła językowa Poznań czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nauka języków obcych jest obecnie o wiele bardziej prosta, niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego tez warto jest sprawdzać konkretne możliwości, by mimo wszystko mogło mieć to dla nas bardzo duże znaczenie. Śmiało można stwierdzić, że mimo wszystko właściwe podejście do samej edukacji […]

Szkoła językowa-angielski i niemiecki

Szkoła językowa Wrocław pomimo tego, że na samym początku wiele osób jest zdania, że w ich wieku nie bardzo już można się czegoś nauczyć, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście. Dzięki temu że systematycznie będziemy uczęszczali na zajęcia, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie, jeśli chodzi o samą edukację. Przecież wiadomo, […]

Szkoła językowa-umiejętności na wagę złota

Szkoła językowa Warszawa wiadomo, że posiadanie umiejętności komunikowania się w obcym języku może się przydać właściwie w każdym miejscu i czasie. Dlatego nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy co do tego przekonani, to jednak dość szybko można będzie zmienić swoje zdanie. Po kilku spotkaniach można będzie zauważyć, w jaki sposób przebiega u […]

Prawo racjonalnych parametrów

Wszystkie istniejące lub możliwe ściany kryształów tej samej substancji w tym samym układzie współrzędnych przecinają poszczególne osie w taki sposób, że stosunki odpowiednich odcinków dla każdej osi wyrażają się liczbami wymiernymi.

Polaryzacja wiązań cz. II

Co się zaś tyczy wiązania jonowego, to w idealnej formie nie występuje ono chyba w żadnym rzeczywistym połączeniu chemicznym. Dodatni ładunek kationu oddziaływa bowiem w niejednakowy sposób na poszczególne składniki anionu: sfera elektronowa jest przyciągana, jądro natomiast odpychane. Wskutek tego anion ulega deformacji odległość pomiędzy środkami obu ładunków o przeciwnych znakach, a więc i biegunowość […]

Pękanie jąder atomowych

Wszystkie rozpatrywane dotychczas przemiany jąder ciężkich polegają na tym, że pod działaniem odpowiednich pocisków trafione jądro nie ulega całkowitemu rozbiciu, a tylko wyrzuca z siebie cząstkę (ewen tualnie kilka cząstek) o masie niewielkiej w stosunku do masy własnej, przyłączając zarazem cząstkę atakującą. Całkowicie inny, nie spotykany dotychczas rodzaj przemian jądrowych został zaobserwowany przez Hahna i […]

Orbita elektronu

W łatach następnych zaś znaleziono w podczerwieni dalsze serie, które powstają na skutek przeskoku elektronu na orbitę trzecią (seria Ritz-Paschena, 1908), czwartą (seria Bracketta, 1922).i piątą (seria P f u n d a, 1924) (por. rys. 36).

Nowoczesna teoria budowy atomu

Nowoczesna teoria budowy atomu zamiast poboczną liczbą kwantową k posługuje się tzw. Liczbą azymutalną l = n — k. Ma ona odmienne znaczenie niż liczba k w teorii Bohra—Sommerfelda. Wartości, jakie przyjmować może 1, ograniczone są przez nierówność:

Naturalne szeregi pierwiastków promieniotwórczych cz. II

W ten sposób powstaje szereg pierwiastków promieniotwórczych, genetycznie ze sobą związanych. Dotychczas stwierdzono istnienie trzech takich szeregów naturalnych piewiastków promieniotwórczych: urano- wo-radowego, torowego i aktynowego. Zestawione są one w tablicach 25—27. .

Metoda chromatograficzna

Rozmaita chłonność adsorbentów względem różnych substancji rozpuszczonych została wykorzystana do rozdzielania mieszanin na składniki tzw. metodą chromatograficzną. Polega ona na przepuszczaniu roztworu badanego przez kolumnę wypełnioną takimi adsorbentami, jak rozdrobniony dwutlenek krzemu, tlenek glinowy, węglan wapniowy itp. Na skutek różnej zdolności chłonnej tych substancji względem substancji w roztworze te ostatnie osadzają się na adsorbencie w […]